Min utbildning

Systemprogrammerarlinjen sökte jag mest av en slump, men det visade sig att den passade mig till 100%. Linjen har givit mig en god kunskapsbas inom data, framförallt med tungvikt på UNIX, Programmering och Nätverk/datakommunikation.

Examensarbete

I systemprogrammerarlinjen ingår ett examensarbete på 20p. Mitt examensarbete var inom systemadministration UNIX, och gick ut på att planera och ett byte av operativsystem på institutinens UNIX datorer. Det dokument som beskriver arbetet finns tillgängligt på http://www.henriknordstrom.se/EXJOBB.pdf


Henrik Nordström <henrik@familjen-nordstrom.se>, senast uppdaterad 970501