En liten ordbok med datatermer

Arbetsminne
Minnet är där all information i din dator finns. I datorer finns det flera olika typer av minnen, men de viktigaste att hålla reda på är hårddisk minne och primärminne. Primärminne är mycket snabbare än hårddiskminne. Har man förlite primärminne så "står datorn och hoppar" och går mycket långsamt då den hela tiden behöver använda sig av det mycket långsammare hårddisk minnet.
Assembler
Den i dag lägsta nivån av programmering. Här skriver man enskilda processorinstruktioner (i form av text) som sedan direktöversätts till körbart program. Kräver väldigt mycket tid att skriva även ett litet program eller enskild rutin i assebler. Är ofast lämpligare att använda C eller något liknande språk.
C
C är ett programmeringspråk som skapades för att skriva UNIX. C är både ett högnivåspråk och ett lågnivåspråk på samma gång då det innehåller alla högnivå strukturelement som behövs för att klassas som ett högnivåspråk, men även tillåter att man arbetar på maskinnära nivå om det skulle behövas (utan att man för den skull behöver tillgripa Assembler).
C++
C++ är ett objektorienterat språk som bygger på C. Ser ut som C men man måste tänka "tvärt om".
Firewall/Brandvägg
En firewall/brandvägg i datorsammanhang (nätverkssamanhang) är något som se till att endast behörig nätverkstrafik har tillträde.
Hårddisk
Det ställe i datorn där alla filerna och program lagras. Namnet kommer sig av att det är en vidareutveckling av disketten som har utvecklats till hårda skivor som rymmer många många gånger mer. Hårddisk skivorna sitter fast monterade inuti hårddisken som finns inuti datorlådan.
HTML (HyperText Markup Language)
Ett språk som används inom WWW för att beskriva hypertext dokuments innehåll. Som namnet antyder är det inte ett sidformatteringsspråk, utan man markerar vad de olika delarna i dokumentet står för (titel, rubrik, lista, referens, viktigt osv). Vissa försöker använda HTML för att få ett "precis rätt" utseende på sina sidor, men det fungerar sällan eftersom olika bläddrare visar HTML på lite olika sätt (allt ifrån blindskrift eller talsyntes till flashiga färgglada bilder).
HTTP (HyperText Transfer Protocol)
Ett enkelt protokoll som uppfans för att skapa WWW. Det är utformat för att snabbt och enkelt kunna hämta enstaka filer/sidor på begäran, men har under årens lopp utvecklats i många riktningar och stödjer idag om man så vill både automatiskt språkval, komprimering, effektiv användning av TCP/IP och en massa andra finesser.
HP-UX
Hewlett Packards variant av UNIX. Körs på HP arbetsstationer och minidatorer/affärsservers.
Internet
Internet är ett världsomspännande nätverk som har kraftig växtvärk just nu. Internet började som ett projekt sponsrat av USA's militärmakt för att skapa ett nätverk som skall klara atombomber och liknande katastrofer (dvs nätverket skall fortsätta att fungera även om vissa delar är utslagna). I början var det mest vissa större universitet som var anslutna, men nätet har sedan dess växt så att det nu täcker i stort sett hela världen och nästan in i var mans hem på vissa håll.
Linux
Linux är en fri UNIX variant som i dagsläget kan köras på farmförallt Intel procecessorer (dvs vanliga PC maskiner), men även många andra mer eller mindre vanliga plattformar såsom Sparc, Alpha, HP-PA, Motorola, Amiga, Atari, Mac, PlayStation 2, Palm Pilot, IBM S390, ...
Novell
Ett företag som utvecklar Novell fil server för PC. Har idag stark konkurrens ifrån Windows NT Server, och Novell letar efter andra nisher där deras tekniska kunnande kan passa. Exempelvis brandväggar. Även en stark spelare inom Linux iom att de köpt upp SuSE.
Pascal
Pascal är ett enkelt strukturerat funktionellt programmeringsspråk som skapades för att lära ut programmering.
PC (Personal Computer)
Står idag för en maskin som är MS-DOS/Windows kompatibel med Intel x86 kompatibel processor. Var tidigare ett mer generellt begrepp för en dator som var avsedd för personligt bruk, vilket gör att även Mac kan kallas för att vara en PC om man nu så vill.
Perl (Practical Extraction and Report Language)
Perl är ett interpreterande programmeringspråk som är väldigt populärt bland systemadministratörer och systemprogrammerare. Dess popularitet beror på att det har väl utbyggd hantering text-baserad information, och kan arbeta väldigt väl ihop med UNIX operativsystem. Det används i väldigt stor utsträckning som en ersättare till ineffektiva shell script, men är även populärt språk att skriva CGI program för interaktiva webb funktioner i.
PPP (Point to Point Protocol)
Är det protokoll som din dator använder sig av när den pratar med din Internet leverantör över ett modem. PPP är en "vidareutvekling" (egentligen parallell) av SLIP. De största skillnaderna är att PPP klarar av att sköta mer av konfigureringen automatiskt, och har väldefinierad access kontrol vid uppkoppling.
Proxy server
En proxyserver är ett sätt att komma igenom firewalls genom att gå via en annan dator. En vanligt typ av proxy servers är WWW proxy. En WWW proxy är ofta kombinerad proxy och cache server.
Shell-script
Program som tolkas av kommandotolken i Unix. Används för att automatisera enklare uppgifter. För lite större uppgifter (som kräver mer än någon sida) rekomenderas perl istället. Dvs UNIXs motsvarighet till DOS BAT filer, men betydligt kraftfullare.
SLIP (Serial Line Internet Protocol)
Ett protokoll som används för att prata TCP/IP över modem och andra seriella kommunikationslänkar.
Solaris
Beteckningen på Suns operativsystem till deras arbetsstationer (finns äver en variant för Intel PC datorer). I allmänhet menar man Solaris 2.X när man pratar om Solaris.
SunOS
Suns operativsystem till deras arbetsstationer. Finns idag i version 4 och 5. SunOS 4 är grunden i Solaris 1, och SunOS 5 i Solaris 2. I allmänhet avser man SunOS 4 om man säger enbart SunOS, och Solaris 2 om man säger Solaris (se även Solaris). SunOS 4 är baserat på BSD, SunOS 5 på SVR4.
TCP/IP
Ett populärt kommunikationsprotokoll mellan datorer, är det protokoll som används i Internet och har därför fått en väldigt stor spridning på senare tid.
UNIX
Ett fleranvändar operativsystem, från början utvecklat av AT&T för minidatorer, men det har spritt sig till flera områden, framförallt arbetsstationer. Se även Linux.
WWW (World Wide Web)
World Wide Web är becteckningen på ett system som täcker hela internet (därav World Wide). Det baseras i huvudsak på HTTP & HTML (därav Web), men täcker även in i stort sett alla andra befintliga applikationsprotokoll som används i Internet. I WWW används språket HTML för att skapa hypertext dokument innehållande bilder, ljud och referenser till andra dokument.
WWW Cache
På grund av den explotionsartade ökningen av mängden WWW trafik och att bandbredd kostar pengar, så finns det ett behov att att lokalt lagra de WWW dokument som oftast används. En vanlig WWW Cache är den som finns inbyggd i webbläsaren, men man kan även ha en större central cache i form av en proxy server (till exempel Squid)
X-Terminal
X-Terminaler är smarta terminaler som kan visa grafik, fönster och text. Ex X-Terminal kan i allmänhet inte köra några program själv utan är beroende av en CPU server där applikationsprogrammen körs.

© 1997-2006 Henrik Nordström <henrik@familjen-nordstrom.se>, senast uppdaterad 2006-10-30